III etap programu szkoleniowego – szkolenie uczestników z miast wymagających wsparcia, wraz z procesem rekrutacji uczestników, konferencją podsumowującą i ewaluacją
Termin realizacji: czerwiec 2020 – wrzesień 2021