Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Społecznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu: “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to październik 2019 do listopada 2021.

Łączna wartość projektu: 912.900,00 zł
Wartość dofinansowania NFOŚiGW: 867.255,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2022

W projekcie zostaną opracowane i przeprowadzone innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych. Projekt składa się z trzech etapów:
• I etap projektu – szeroka akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni, zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie,
• II etap projektu – szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów,
• III etap projektu – szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść strony internetowej odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów