Zintegrowane projektowanie zieleni miejskiej (NFOŚiGW) Fora ETAP III Zagadnienia prawne w kształtowaniu i gospodarowaniu zielenią Odpowiedz na: Zagadnienia prawne w kształtowaniu i gospodarowaniu zielenią

#1028

Ten etap szkoleń merytorycznych ma charakter wprowadzający do kolejnej części zajęć opartych na najlepszych praktykach i doświadczeniach z miast ‘liderów’ w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach.