Prelekcja: prof. Barbara Szulczewska, Temat:„TRZY SUGESTIE NA POCZĄTEK…”

Prelekcja: prof. Barbara Szulczewska, Temat:„TRZY SUGESTIE NA POCZĄTEK…” podczas konferencji otwierającej „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Produkcja www.aimart.plPOKAŻ MNIEJ

Dodaj komentarz