Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście w formie e-learning

Od kwietnia 2020 r. IRMiR  w ramach  „Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”, rozpoczął szkolenia w formie e-lerningowej.

W bieżącym II etapie programu szkoleń biorą udział następujące miasta: Lądek Zdrój, Karpacz, Rejowiec Fabryczny, Zduńska Wola, Lubaczów, Tychy, Rawicz, Grodzisk Mazowiecki, Ciechanów, Łódź, Siechnice, Katowice, Toruń i Staszów.

Harmonogram szkoleń on-line:

17-18.04.2020 – Projektowanie urbanistyczne.

24-25.04.2020  – Wpływ zieleni na środowisko miejskie. Zrównoważona gospodarka zielenią w mieście.

8.05.2020  – Rewitalizacja terenów miejskich.

9.05.2020  – Standardy kształtowania zieleni dla Warszawy.

22-23.05. 2020  – Partycypacja społeczna.

29-30.05.2020  – Udział społeczności lokalnej w kształtowaniu i ochronie zieleni.

5-6.06.2020 – Metodyka kształcenia.

Dodaj komentarz