“Innowacyjne szkolenia w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w mieście” – artykuł

Poniższy artykuł, opublikowany w  styczniu 2020 roku w miesięczniku “Zieleń Miejska”, podsumowuje przebieg konferencji otwierającej projekt pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w mieście”. W tekście opisano najważniejsze wystąpienia, a także scharakteryzowano planowany przebieg projektu. Co istotne, odbywające się w nim szkolenia czy spotkania z ekspertami będą miały formę online, co powinno zachęcić jak największą liczbę uczestników do poszerzenia swej wiedzy i, gdy będzie to już możliwe, podjęcia się wartościowych inicjatyw w swoich miastach.

ZM_01_2020__1.pdf ZM_01_2020__2.pdf

Dodaj komentarz