Innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to październik 2019 do listopada 2021.

W projekcie zostaną opracowane i przeprowadzone innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych. Projekt składa się z trzech etapów:

  • I etap projektu – szeroka akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni, zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie,
  • II etap projektu – szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów,
  • III etap projektu – szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

Rozpoczynamy I etap projektu, w ramach którego zostaną zidentyfikowane urzędy miast o wiodących rozwiązaniach w zakresie projektowania zieleni.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich miast do uczestnictwa w rekrutacji mającej na celu wyłonienie miast „liderów”. Rekrutacja odbywać będzie się poprzez ankietę internetową.

Zakończeniem I etapu projektu będzie jednodniowa konferencja otwierająca program szkoleniowy. Zgłoszone miasta o najciekawszych rozwiązaniach zostaną zaproszone do przedstawienia prezentacji w czasie konferencji.

Dodaj komentarz