Prelekcja: dr Joanna Adamczyk-Jabłońska,Temat:”GEODESIGN POŁĄCZMY SIŁY!”

Prelekcja: dr Joanna Adamczyk-Jabłońska,Temat:”GEODESIGN POŁĄCZMY SIŁY!” podczas konferencji otwierającej „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Data: 13.12.2019r. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Produkcja www.aimart.pl

Dodaj komentarz