Miasta wobec zmian klimatu – skrypt naukowy

W związku z realizacją projektu pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, opracowana została seria pięciu monografii Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic.

Powstałe skrypty naukowe są efektem przeprowadzonych szkoleń oraz wartościowym rezultatem początkowych etapów projektu, na które wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością.

Zawartość skryptów związana jest z tematyką prowadzonych w ramach projektu warsztatów i wykładów, jednak pozycje te pozwalają znacznie poszerzyć swą wiedzę w poszczególnych tematach.

Monografie są cennym źródłem wiedzy dla samorządowców, pozwalają zapoznać się z dobrymi praktykami dotyczącymi kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach. Przedstawione w publikacjach przykłady dobrych praktyk mogą zachęcić czytelników do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin.

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny tom monografii pt. “Miasta wobec zmian klimat”. Publikacja została stworzona pod redakcją merytoryczną dr inż. Anny Stankowskiej z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją oraz pobrania jej pod poniższym

Tom V Miasta wobec klimatu

Dodaj komentarz