Prelekcja: dr Magdalena Błaszczyk, Temat: „MIEJSCA POWSZECHNIE (NIE)DOSTĘPNE.”

Prelekcja: dr Magdalena Błaszczyk, Temat: „MIEJSCA POWSZECHNIE (NIE)DOSTĘPNE. podczas konferencji otwierającej „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Produkcja www.aimart.pl

Dodaj komentarz