Prelekcja: Mariusz Krynicki, Lądek Zdrój,Temat: „DRZEWA W PROCESIE REWALORYZACJI TERENÓW ZIELENI.”

Prelekcja: Mariusz Krynicki, Lądek Zdrój, Temat: „DRZEWA W PROCESIE REWALORYZACJI TERENÓW ZIELENI.” podczas konferencji otwierającej „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Produkcja www.aimart.pl

Dodaj komentarz