“Czy drzewa się stresują? Poprawa warunków siedliskowych drzew w miastach” – artykuł

Zachęcamy do lektury następnego artykułu dotyczącego naszego projektu, który ukazał się w czerwcu 2020 roku na łamach “Zieleni Miejskiej”.

Tym razem autorka, dr inż. Marzena Suchocka, podjęła temat problemów, z jakimi muszą się mierzyć rosnące w miastach drzewa. Wspomniano o negatywnych zjawiskach, takich jak nieodpowiednia struktura gleby, jej niewłaściwa zasobność czy ograniczenie lub brak wody. 
Jak jednak wskazano w tekście, w ostatnim czasie świadomość mieszkańców w tym zakresie rośnie, co pozwala mieć nadzieję na wprowadzanie rozwiązań polepszających sytuację drzew w miastach.
Chętnych do poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z poniższych tekstem:
ZM_06_2020__1 ZM_06_2020__2
 

Dodaj komentarz