Realizacja kolejnych działań projektowych – II i III etap

Choć pandemia znacząco utrudnia nam działania w ramach projektu nie poddajemy się i realizujemy kolejne etapy szkoleń!

Zakończony został etap II projektu, który trwał od kwietnia 2020 do marca 2021 roku.
Po wyłonieniu miast liderów przystąpiliśmy do realizacji szkoleń, które miały przygotować uczestników z tych miast do pełnienia roli trenerów.

W ramach 9 sesji zajęć on-line poruszone zostały różnorodne zagadnienia związane kwestią zieleni w miastach. Zdobyte podczas warsztatów i wykładów wiedza i umiejętności z pewnością okażą się wartościowe w kontekście realizacji kolejnych zadań projektowych, jak również zielono-błękitnych inicjatyw przeprowadzanych w miastach uczestników programu.

Zakresy tematyczne poszczególnych spotkań to:
1. Projektowanie urbanistyczne
2. Wpływ zieleni na środowisko miejskie; zrównoważona gospodarka zielenią w mieście
3. Rewitalizacja terenów miejskich
4. Partycypacja społeczna
5. Udział społeczności lokalnej w kształtowaniu i ochronie zieleni
6. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym
7. Zagadnienia prawne w kształtowaniu i gospodarowaniu zielenią
8. Funkcje i korzyści z zieleni w mieście
9. Metodyka kształcenia

Już wkrótce przystąpimy natomiast do realizacji III etapu projektu.
Aktualnie trwają spotkania z uczestnikami z miast wymagających wsparcia, którzy niebawem, przy wsparciu trenerów z miast liderów oraz ekspertów IRMiR, przystąpią do planowania projektów “małych realizacji”.

Już w czerwcu odbędą się pierwsze szkolenia, których celem będzie przygotowanie założeń projektu „małej realizacji”, doprecyzowanie koncepcji, ogłoszenie konkursu oraz możliwa będzie faktyczna realizacja przedsięwzięcia w terenie.

Co istotne, w planowanie przedsięwzięcia włączeni zostaną nie tylko urzędnicy, ale i przedstawiciele lokalnej społeczności, jako że celem projektu jest także edukacja ekologiczna mieszkańców oraz promowanie partycypacji społecznej.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o postępach w projekcie!

Dodaj komentarz