“Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji” – skrypt naukowy

W związku z realizacją projektu pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, opracowana została seria pięciu monografii Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic.  

Powstałe skrypty naukowe są efektem przeprowadzonych szkoleń oraz wartościowym rezultatem początkowych etapów projektu, na które wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością.  

Zawartość skryptów związana jest z tematyką prowadzonych w ramach projektu warsztatów i wykładów, jednak pozycje te pozwalają znacznie poszerzyć swą wiedzę w poszczególnych tematach.  

Monografie są cennym źródłem wiedzy dla samorządowców, pozwalają zapoznać się z dobrymi praktykami dotyczącymi kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach. Przedstawione w publikacjach przykłady dobrych praktymogą zachęcić czytelników do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin.  

Z wielką radością udostępniamy Państwu pierwszy z tomów monografii pt. “Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji”. Autorami opracowania są Paulina Basińska oraz Katarzyna Spadło.  

Zachęcamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją oraz pobrania jej pod poniższym linkiem: 
Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji

Dodaj komentarz